home
wat biedt Be Balanced
over Be Balanced
waarom Be Balanced
aanpak
modellen en instrumenten
contact
linkedin

BE BALANCED richt zich met haar kennis en expertise vooral op het (internationale) bedrijfsleven waarin vraagstukken spelen die te maken hebben met het zoeken naar een optimale balans in een snel veranderende (zaken)wereld.

Een groot veranderingsvermogen vraagt om coachende managers die bereid zijn om te reflecteren over de invulling van hun (persoonlijk) leiderschap. Naast het internationle bedrijfsleven ondersteunt BE BALANCED non-profitorganisaties, de publieke sector en een ieder die een stap wil zeten in het bevorderen van welzijn en persoonlijk leiderschap in de eigen werksituatie.

BE BALANCED ervaart dat organisaties zich geconfronteerd zien met werknemers die ondersteuning nodig hebben bij voor hen belangrijke keuzen, dilemma’s en spanningsvelden. Deze ervaring leert dat organisaties gebaat zijn bij een adequate ondersteuning.
Hierbij spelen bijvoorbeeld thema’s als behoefte aan veiligheid om te kunnen ontwikkelen, de verhouding tussen ratio en emotie, tussen verlangens en dromen en een zekere mate van realiteitsbesef etc.

Organisaties zelf zijn ook op zoek naar een optimale balans: de keuze tussen korte termijndoelen versus duurzaamheid, tussen diversiteit in menselijk kapitaal versus saamhorigheid, tussen delegeren versus controle, tussen virtuele teams versus fysieke aanwezigheid op de werkplek, tussen afstandelijkheid versus kwetsbaarheid.

Dit zoeken van de optimale balans in het speelveld van dillema’s binnen organisatie, teams en personen is het uitgangspunt in de dienstverlening van BE BALANCED.

BE BALANCED gelooft in gezonde organisaties die willen investeren in reflectie en bewustwording; in organisaties waar de harde, zakelijke kant samengaat met de zachtere, kwalitatieve kant.